Lediga tjänster

Här finns lediga tjänster hos Svenska kyrkan Falköping

Svenska kyrkan Falköping söker arbetsledare till kyrkogårdsförvaltningen

Vi söker en kommunikativ, öppen och trygg ledare som på ett lyhört och uppmuntrande sätt vill leda förvaltningens medarbetare och verksamhet framåt och långsiktigt.

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Falköpings pastorat registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera visat intresse för arbete inom Falköpings pastorat. Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Via länken nedan hittar du mer information om vår behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till systemansvariga:

 

Svenska kyrkan och GDPR