En flicka är född, julkampanjen 2018

En flicka är född

I julkampanjen 2018 lyfter Svenska kyrkan de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för hon är flicka. Kampanjen startar första advent 2 december och pågår till trettondedag jul 6 januari 2019.

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för
att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter
till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller
könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.

Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.

Läs mer om julkampanjen En flicka är född

Ge en gåva! 
Varje människa kan förändra sitt liv, om rätt förutsättningar finns. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv!