Foto: Alex & Martin, Ikon

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och väcker ofta många frågor. ... och sorgen är alltid personlig.

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I Svenska kyrkan finns präster och diakoner att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper. 
Läs mer om sorgegrupper och sorg här.

Själva begravningen kan du som anhörig själv ordna och planera eller så kan du ta hjälp av en begravningsbyrå. 

Planera en begravning

Den avlidnes önskemål

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska genomsyra begravningen, enligt begravningslagen.  För att underlätta för anhöriga är det bra att skriva ner sina önskemål om sin begravning. Här finns häftet Mina önskemål (pdf). Skriv ut eller skicka dokumentet till den du vill. 

Planera begravningen

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Då är det ofta begravningsbyrån som bokar begravning och sköter kontakten med kyrkan. Det går också bra att ordna delar eller allt praktiskt själv.

EN BEGRAVNING I SVENSKA KYRKANS ORDNING

  • Kontakta oss och boka begravningen. Vid bokningen bestäms tid, plats, präst och kyrkomusiker. Inom de närmsta dagarna hör prästen av sig för att boka tid för ett begravningssamtal. 

  • Kontakta kyrkogårdsexpeditionen med uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.

Vi hjälper också till att planera in själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet) och tid för tacksägelse i samband med gudstjänst.

EN BORGERLIG CEREMONI

En borgerlig begravning kan ledas av en borgerlig begravningsförrättare eller av anhöriga och vänner själva. ”Den svenska högtidsboken”  innehåller förslag på ceremonier och finns att köpa eller låna på bibliotek. 

  • Välj och boka plats och förrättare. Det finns inga särskilda bestämmelser för hur ceremonin ska vara utformad. Vill ni vara i något av begravningskapellen bokas det via oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

  • Kontakta kyrkogårdsexpeditionen med uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.

Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Bårtäcken

I pastoratet finns flera bårtäcken som kan användas istället för blommor för att dekorera kistan under begravningsceremonin.

KREMERING ELLER JORDBEGRAVNING?

Ett av de första besluten är om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav.

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. 

MINNESSTUND

Direkt efter begravningen samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i någon annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Minnesstund bokas oftast genom begravningsbyrån, men det går också bra att kontakta oss direkt för att boka någon av våra lokaler.

Gravkrans, saknad

Frågor & svar om begravningen

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar.

Begravnings- och kyrkogårdsverksamheten

Kontakt

Tel: 0346-371 20 - gemensam reception för begravningsverksamheten.
Telefontid mån-fre kl. 08-12.

E-post: falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se 

Vi som svarar heter Cecilia, Eva & Berit.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.