Foto: IKON

Varför medlem?

Ja, varför skall man vara medlem i Svenska kyrkan? Det finns mer än ett svar på den frågan.

För sin egen skull, verkar kanske vara det mest självklara svaret. För att du och jag skall ha platser att gå till, för att möta Gud och för att möta andra människor. För att du och jag skall få tillgång till kyrkans tjänster, som enskilt samtal med en präst eller diakon, eller vigsel-och begravningsgudstjänster. För att du och jag skall ha rösträtt i kyrkans val och dessutom vara valbara.

Men om man inte tycker att man har något behov av kyrkan?

Då är det allra mest självklara svaret på frågan om varför man ska vara medlem i Svenska kyrkan: för att många andra behöver kyrkan. Att DU är medlem innebär:

  • att du värnar om att kyrkans personal kan vara en resurs för andra i samband med sorg, olyckor och katastrofer.
  • att du är solidarisk med fattiga och krigshärjade länder, där Svenska kyrkan har ett stort engagemang.
  • att du bidrar till kyrkans verksamhet bland äldre, skola, brottsoffer, intagna på anstalten och fd missbrukare.
  • att du stöder en stor barn- och ungdomsverksamhet.
  • att du värnar om musiklivet i bygden. I Svenska kyrkan Eslöv finns bl a ett 200-tal körsångare. Vi ordnar också musikgudstjänster och konserter av olika slag. Oftast utan entréavgift.
  • att du bidrar till att det kan firas gudstjänster regelbundet.
  • att du betalar för underhåll och drift av alla kyrkor och andra lokaler.
  • att du bidrar till lönen till anställda, som på olika sätt arbetar med ovanstående verksamheter.

Ditt medlemskap är alltså viktigt också för andra.

Man med vandringsryggsäck går i kyrka.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.