collage som visualiserar sorgegrupp för barn
Foto: Ikon

Stöd för barn i sorg

För barn som mist en nära anhörig

Om stöd för barn i sorg

När en familjemedlem eller en annan viktig person dör blir det aldrig som det varit tidigare. Sorg kan se så olika ut. Sorg är mycket mer än tårar. Man kan vara ledsen, men man kan också känna ilska, skuld och ångest - många olika känslor på samma gång. Då kan det vara en hjälp att få prata med en vuxen eller att träffa jämnåriga som befinner sig i en liknande situation, som kan känna igen sig i hur det kan vara. Tillsammans pratar vi om vad som har hänt, vad som har förändrats och vad som kan hjälpa oss i sorgen. Syftet är att barn ska få ny kunskap och stöd i sorgeprocessen.