Foto: Håkan Elofsson

Öppen kyrka

Välkommen till våra kyrkor för enskild andakt, bön och ljuständning

Enskede kyrka

Enskede kyrka Foto: Linda Håkansson

Öppettider:
Lördag-söndag kl 11.00-15.00
Med reservation för att det pågår dop eller vigsel i kyrkorummet.

Fram till och med 20 juni:
Kortare gudstjänst varje söndag kl. 11.00 med tacksägelse och förbön.

Från och med 25 juni:
Sommarandakt varje söndag kl 16.00

Årsta kyrka

Öppettider:
Måndag: 12.00-15.00
Tisdag: 12.00-15.00
Onsdag: 12.00-18.00
Torsdag: 12.00-15.00
Fredag: 9.00-12.00
Lördag-söndag kl 11.00-15.00
Med reservation för att det pågår dop eller vigsel i kyrkorummet.

Årsta kyrka Foto: Elinor Edvall

Fram till och med 20 juni:
Kortare gudstjänst varje söndag kl. 11.00, 12.00 och 13.30. 
Under gudstjänsten kl 11.00 har vi tacksägelse och förbön.

Från och med 25 juni:
Högmässa varje söndag kl 11.00.

Är du intresserad av att få enskild nattvard?