Foto: Per Josephsson

Om Mikaeli

Vad betyder Mikaeli? Varför firar vi det? Barn och änglar?

Vad är Mikaeli?

Mikaeli - ett annat ord för den helige Mikaels dag. I Bibeln är Mikael en ärkeängel som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda. (Uppenbarelseboken 12:7-12)

Mikaeli i Enskede-Årsta församling

Det började med en konsert på Mikaelidagen 2014 för att uppmärksamma bibelns änglar. Intresset för änglar har sedan dess växt både bland personal och församlingsbor och konserten på Mikaelidagen har blivit till en hel vecka med änglatema.

Mickelsmäss

Mikaelidagen kallades i det gamla bondesamhället för Mickelsmäss och firades ursprungligen den 29 september på Mikaeldagen, men flyttades till närmast kommande söndag. Dagen infaller mellan 29 september och 5 oktober.

Är Mikaelidagen något nytt påhitt?

Ängel365° Foto: Linda Håkansson

Nej, den heliga Mikaels dag har firats ända sedan 400-talet. Dagen har länge haft prägeln av såväl barn som änglar, och firas därför ofta med familjegudstjänst och barnkör. Änglarna i bibeltexterna dock är inte romantiska eller bokmärksaktiga, utan kraftfulla kämpar för Guds sak. Mikaelidagen är faktiskt mer inriktad på strid än på frid.

Barn och änglar

Kopplingen till barnen har historiskt haft att göra med att Jesus uttryckligen i en av evangelietexterna (Matt: 18) ber oss att inte förakta någon av de små, och tillägger: "Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte." En antydan att det kanske finns en naturlig koppling mellan barn och änglar.

Det kan finnas två skäl till det, det ena är att barn är nära Guds vilja på samma sätt som änglar är det, och det andra skälet är att vi behöver vara änglar för barnen – det är en direkt kallelse till oss att vårda, bära och hjälpa de barn vi har omkring oss.

KVINNAN OCH DRAKEN

Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 1-9

 

Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda.

Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det.

Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron, och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, så att hon skall bli livnärd i tolvhundrasextio dagar.

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.

Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.