Nomineringsgrupper

Sju grupper ställer upp i årets kyrkoval i Enskede-Årsta församling. Här kan du läsa mer om de kandidater som representerar varje grupp.

Möt dem som kandiderar i kyrkovalet i Enskede-Årsta församling:

Nomineringsgrupperna presenteras i bokstavsordning:

Arbetarepartiet — Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Gröna kristna, partipolitiskt obundna
Kristdemokraterna i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan — de gröna
Vänstern i Svenska kyrkan

Arbetarepartiet — Socialdemokraterna

Wanja Lundby Wedin

Foto: Linda Håkansson

Beskriv dig själv i tre ord:
— ”Engagerad, framtidsinriktad och viljestark”.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
— ” Kyrkan fyller en viktig funktion genom att bidra till ett samhälle som håller ihop, där människovärdet står i centrum. Om vi ska ha en öppen folkkyrka i framtiden så måste vi vara många som röstar”.

Vad vill ni i Arbetarepartiet — Socialdemokraterna åstadkomma i församlingen?
— ”Vi vill att kyrkan ska stå för trygghet i livets alla skeden. Att kyrkan ska bidra till att utveckla Enskede och Årsta till goda samhällen. Vi vill utveckla kyrkans barn- och ungdomsverksamhet och att den är avgiftsfri även i fortsättningen. Alla ska känna att kyrkans dörr är öppen för både sökande, tvivlande och troende”.

Vilken fråga brinner du mest för?
— ”Att kyrkan når till de mest utsatta. Kyrkan får inte bli en mötesplats endast för de redan etablerade. Kyrkan i världen ska stå upp för de minsta”.

Vad ser du som församlingens största utmaning framöver?
— ”Att kyrkan i högre utsträckning ska vara en mötesplats för alla åldrar. Därför ska vi ha en bred och öppen verksamhet. Där vi kan mötas i till exempel samtalsgrupper och i körverksamhet. Inte minst viktigt är att ungdomar har en plats där de kan känna gemenskap.

Borgerligt alternativ

Björn Holmberg

Foto: Linda Håkansson

Beskriv dig själv i tre ord:
— ”Optimistisk, gladlynt och kulturkonservativ (slår vakt om kulturarvet)”.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
— ”För att kunna uttrycka sin vilja. Vi vill ha en vital församling och kyrka, och det får vi genom att medlemmarna engagerar sig”.

Vad vill ni i Borgerligt alternativ åstadkomma i församlingen?
Björn Holmberg menar att det behövs ett borgerligt alternativ som kan balansera att Svenska kyrkan radikaliseras. Han ser att många moderater lämnar kyrkan och vill ge dem som inte uppskattar Svenska kyrkans politiska hållning en möjlighet att göra sin röst hörd. När det gäller Enskede-Årsta vill Borgerligt alternativ se till att kyrkan har fullgod täckning i hela området.
— ”En gång i tiden hade vi cityverksamhet i ett höghus vid Globen, det är något jag kan tänka mig”.

Vilken fråga brinner du mest för?
— ”Jag brinner två saker: dopet — att barn och vuxna bereds möjlighet att ta del av evangeliet, och för kyrkans långsiktiga överlevnad. Vi måste få in medlemmar.”

Vad ser du som församlingens största utmaning framöver?
— ”Det är att få kontakt med invånarna i församlingen. Det är strålande bra att visa upp sig på olika sätt, motsvarande julkrubban på Årsta torg. Vi måste täcka båda delarna av församlingen.”

Centerpartiet

Mikael Petersson

Foto: Linda Håkansson

Beskriv dig själv i tre ord:
— ”Social, eftertänksam, aktiv”.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
— ”Man ska ta chansen att påverka vad kyrkan gör. Möjligheten att delta i kyrkans aktiviteter är fantastisk”.

Vad vill Centerpartiet åstadkomma i församlingen?
Mikael Peterson lyfter fram fem rubriker. För det första: grön.
— ”Vi vill att kyrkan ska vara klimatneutral 2030”.
Kyrkan ska också vara modig.
— ”Vi ska vara en modig folkkyrka med en tydlig röst. Vi ska vara stolta över det vi gör och bli bättre på att tala om att vi gör en massa saker.”
Nästkommande rubriker är ”nära” och "öppen".
— ”Vår församling blir större och det handlar om att komma nära även i de nya områdena. Vi vill vara nära människor i alla åldrar och finnas i både glädje och sorg. Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla".
Centerpartiets sista ledord är "engagerande".
— ”Vi tycker att det är viktigt att alla har lika rättigheter.”

Vilken fråga brinner du mest för?
— ”Hur vi ska göra kyrkan mer synlig i vardagen och hur vi kan hjälpa till att inkludera nyanlända i samhället”.

Vad ser du som kyrkans största utmaning framöver?
— ”Vi måste närma oss föräldrarna för att barnen ska få chansen att döpas och konfirmeras. Reflektionerna under konfirmationen bär man med sig hela livet”.

Gröna kristna, partipolitiskt obundna

Marianne Zetherlund

Foto: Linda Håkansson

Beskriv dig själv i tre ord:
— ”Andlig, engagerad, miljömedveten”.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
— ”Genom att rösta gör vi vår röst hörd och kan påverka kyrkans riktning”.

Vad vill ni i Gröna kristna åstadkomma i församlingen?
— ”Vi vill värna om miljön – Guds skapelse. Vi vill också ha tolerans, ömsesidig respekt, öppenhet och förnyelse. Och allt detta står i motsats till samhällets konkurrens och egoism – den som har flest prylar när den dör vinner”.

Vilken fråga brinner du mest för?
— ”Jag brinner för att kyrkan inte ska göra för stort avtryck, när det gäller det globala avtrycket som man pratar om. Svenska kyrkan är ju en stor mark- och skogsägare om man kan ju gå i bräschen så att vi brukar skogen och marken klimatsmart. Vi kan göra bra investeringar för framtiden. Våra kyrkobyggnader byggdes ju för att finnas under en lång tid framöver. De byggdes inte för att de skulle stå tills nästa kvartalsrapport”.

Vad ser du som församlingens största utmaning framöver?
— ”Medlemstappet. Nu har vi knappt 50 procent som är medlemmar i Svenska kyrkan. Hur lockar vi medlemmarna att vara kvar, men också att bli aktiva? Att inte går ur för att tjäna några tusenlappar på skatten. Att de ska känna att det är deras kyrka”.

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan

Margaretha Åkerberg

Foto: Linda Håkansson

Beskriv dig själv i tre ord:
— ”Levnadsglad, nyfiken, visionär”.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
— ”För att kunna påverka Svenska kyrkans närvaro i samhället”.

Vad vill Kristdemokraterna i Svenska kyrkan åstadkomma i församlingen?
— ” Vårt mantra är att alla är välkomna oavsett tro, utbildning, etnicitet eller olika läggningar. Alla ska känna sig välkomna!”

Vilken fråga brinner du mest för?
— ” Att öka kunskapen om verksamheternas betydelse för människorna i samhället. Att visa på vilken nytta Svenska kyrkan gör, ofta i skymundan.”

Vad ser du som församlingens största utmaning framöver?
Margaretha Åkerberg har återvänt till sin barndoms Årsta och blev då förvånad över att stadsdelen präglas av unga barnfamiljer, och inte en äldre befolkning.
— ”Kanske förväntar sig de yngre att det ska finnas aktiviteter som Öppen förskola men de ser inte sambandet mellan medlemskapet och kyrkans möjlighet att ordna aktiviteter. Jag vet inte hur man ska få fram det”.
Margaretha vill även lyfta fram kyrkans diakonala arbete – att hjälpa utsatta både i Sverige och globalt.
— ”Man ger ju pengar till olika verksamheter i världen, kanske kan man se det som att stödet till kyrkan är ett stöd också för andra som har det svårt”.

Miljöpartister i Svenska kyrkan — de gröna

Ingegerd von Malmborg

Foto: Linda Håkansson

Beskriv dig själv i tre ord:
— ”Grön (miljömedveten), vetgirig och empatisk”.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
— ”För att man kan påverka vad som händer i kyrkan. Hur mycket kyrkan ska satsa på gröna frågor och hur kyrkans ekonomiska medel bör tas om hand på bästa sätt. Det har en viss betydelse vilka som sitter i kyrkorådet”.

Vad vill ni i Gröna kristna åstadkomma i församlingen?
— ”Vi vill fortsätta att utveckla miljöcertifieringsarbetet som jag upplever har gått lite i stå. Även de internationella frågorna är viktiga”.

Vilken fråga brinner du mest för?
— ”De gröna frågorna är viktiga för mig personligen och att vi skapar bra verksamhet för församlingen”.

Vad ser du som församlingens största utmaning framöver?
— ”Att få ekonomin att gå ihop. Och för att ekonomin ska kunna vara bra så måste det märkas att vi har så mycket bra verksamhet. Det är sorgligt att folk går ur kyrkan för några kronor…”

Vänstern i Svenska kyrkan

Anders Djerf

Foto: Arkivbild Vänsterpartiet

Beskriv dig själv i tre ord:
— ”Energisk, nyfiken, medkännande”

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
— ”Det är viktigt för demokratin, samhället och kyrkan att medlemmarna röstar i valet för att kyrkans arbete inte ska förvanskas och utnyttjas till andra ändamål. Kyrkan ska vara en trygg hamn att gå till om det gungar i livet”.

Vad vill Vänstern i Svenska kyrkan åstadkomma i församlingen?
— ”Vi vill vrida kyrkopolitiken till vänster och verka för att Svenska kyrkan ska bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle där alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, klass eller ursprung kan leva ett gott liv”.
Anders Djerf ser kyrkan som en plats där den utsatte kan göra sin röst hörd och betonar hur viktigt det är att kyrkan är en aktiv samhällsaktör.

Vilken fråga brinner du mest för?
Anders Djerf brinner för att kyrkan ska vara en viktig del av lokalsamhället och att kyrkan som stor skogsägare har ett stort ansvar för att inte koldioxidutsläppen ökar. Han talar också varmt om kyrkans omfattande kulturarbete med uppskattad musikverksamhet.

Vad ser du som kyrkans största utmaning framöver?
— ”Det är att behålla våra medlemmar — och få fler. Det är medlemmarna som är kyrkan. Hur stärker vi förståelsen för kyrkans betydelse och möjligheter?

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Kontakta kyrkovalet

Kontakt

Har du frågor om kyrkovalet kan du kontakta oss via e-post. Svar på många frågor hittar du även här på webbplatsen.