Långfredag

Långfredag

Psalm 144 ”O huvud, blodigt, sårat”
Text: Paul Gerhardt
Musik: Hans Leo Hassler

Långfredagspsalmen framför andra! Hans Leo Hasslers melodi lär vara en av de allra mest lånade melodierna efter 1600. Johann Sebastian Bach använder den fem gånger i sin Matteuspassion. För varje gång den hörs blir sättningen mer och mer intrikat. Den version vi hör här är den sista, som kommer precis efter att Jesus sagt ”Det är fullbordat”.