Kyrkoherden tänder ljus i Enskede kyrka

Helgmålsbön 6 mars

Medverkande: Marie Rehnstam och Anna Rosén