Foto: Marie Rickberg

Helgmålsbön 6 februari

Helgmålsbön från Enskede kyrka.
medverkande: Eric Dominicus, Åsa Jansdotter, Eva Tengelin och Sinikka Svahn