Foto: Signe Forssell

Helgmålsbön 30 januari

Helgmålsbön från Enskede kyrka.
Medverkande: Stefan Gaspar och Staffan Bråsjö