Foto: Signe Forssell

Helgmålsbön 3 april

Varje lördag ringer vi in helgen och firar en kort andakt.
Medverkande: Anna Elina Rönnbäck och Bo Wannefors