Foto: Signe Forssell

Helgmålsbön 27 mars

Varje lördag ringer vi in helgen och firar en kort andakt. Denna gång från Årsta kyrka.
Medverkande: Stefan Gaspar, Pia Johansson Vestin och Eva Tengelin