Foto: Signe Forssell

Helgmålsbön 27 februari

Helgmålsbön från Årsta kyrka. Medverkande: Karolina Brattgård Thoäng, Åsa Jansdotter och Eva Tengelin.