Foto: Elinor Edvall

Digital gudstjänst 14 februari

Gudstjänst från Enskede kyrka. 
Medverkande: Åsa Jansdotter, Anna Rosén och Bo Wannefors.