Foto: Signe Forssell

Helgmålsbön 23 januari

Helgmålsbön från Årsta kyrka. Medverkande: Henrik Fergin, Anders Ringqvist och Bo Wannefors. Vi ringer in helgen och firar en kort andakt.