Foto: Signe Forssell

Digital helgmålsbön 12 juni

Medverkande:

Eric Dominicus, Sinikka Svahn, Pia Ericsson
Distantkören under ledning av Staffan Bråsjö
Lars-Gunnar Sommarbäck