Foto: Signe Forssell

Digital helgmålsbön 1 maj

Medverkande: Stefan Gaspar, Pia Ericsson och Lars-Gunnar Sommarbäck