Foto: Signe Forssell

Digital gudstjänst 7 februari

Digital gudstjänst från Årsta kyrka.
Medverkande: Karolina Brattgård Thoäng, Åsa Jansdotter och Bo Wannefors