Foto: Signe Forssell

Digital gudstjänst 5 april

Välkommen att fira en ovanlig gudstjänst från Enskede kyrka på annandag Påsk.
Medverkande: Marie Rehnstam och Anna Rosén