Foto: Signe Forssell

Digital gudstjänst 31 januari

Digital gudstjänst från Årsta kyrka.
Medverkande: Karolina Brattgård Thoäng, Anette Torrbacka och David Åberg