Foto: Signe Forssell

Digital gudstjänst 25 april

Gudstjänst från Enskede kyrka. Medverkande: Marie Rehnstam, Sofia Proohf och Bo Wannefors.