Foto: Elinor Edvall

Digital gudstjänst 21 mars

Välkommen att fira digital gudstjänst från Årsta kyrka!

Medverkande:
Henrik Fergin, präst
Lars-Gunnar Sommarbäck, musiker

Årsta Youth Choir Project:
Signe Forssell, Hanna Tengelin,
Sara Persson och Elsa Falk

Karin Lindmark, sopran solist

Eva Tengelin, alt solist / körledare