Foto: Signe Forssell

Digital gudstjänst 21 februari

Digital gudstjänst från Årsta kyrka. Medverkande: Stefan Gaspar, Anette Torrbacka och David Åberg