Foto: Linda Håkansson

Digital gudstjänst 17 januari

Digital gudstjänst från Enskede kyrka.
Medverkande: Marie Rehnstam och David Åberg