Foto: IKON

Bikt

Ibland misslyckas vi, trots vår goda strävan, att göra det som är riktigt och gott. När vi upplever oss skuldtyngda och behöver Guds förlåtelse för att kunna gå vidare finns möjlighet till bikt. I bikten får man tala med en präst och formulera och bekänna sin skuld inför Gud och ta emot förlåtelse.

Bikten föregås av ett eller flera samtal med prästen. Det som sägs i bikten omfattas av prästens absoluta tystnadsplikt.

Du kan själv ringa eller mejla direkt till någon präst eller diakon i församlingen. Kontaktinformation finns under fliken Kontakt/Personal ». Det går också bra att ringa expeditionen på tfn 08-556 133 30 så får du hjälp att komma i kontakt med rätt person.