Foto: IKON

Bikt

Ibland misslyckas vi, trots vår goda strävan, att göra det som är riktigt och gott. När vi upplever oss skuldtyngda och behöver Guds förlåtelse för att kunna gå vidare finns möjlighet till bikt. I bikten får man tala med en präst och formulera och bekänna sin skuld inför Gud och ta emot förlåtelse.

Bikten föregås av ett eller flera samtal med prästen. Det som sägs i bikten omfattas av prästens absoluta tystnadsplikt.

Kontakta församlingens samtalsmottagning för att komma i kontakt med en präst.

Samtalsmottagningen i Årsta kyrka

Tfn: 08-556 133 50
Telefontid: Onsdagar kl 13.00-14.30