Villbergakören

Inställt tills vidare!

Tid: tisdagar kl 19-21.

Plats: Villberga prästgård
Anmälan till Mona Wallén, tel 073-034 45 16.