Samgående Fjärdhundra och Enköpings pastorat

Den 1 januari 2022 gick Fjärdhundra församling och Enköpings pastorat samman och bildar nu Enköpings pastorat med sju församlingar, med en gemensam kyrkogårdsförvaltning, kyrkokansli och exepedition. Här kan du läsa mer om samgåendet och hur några anställda reflekterar över det.

Samgående Fjärdhundra församling och Enköpings pastorat
Den 1 januari 2022 går Fjärdhundra församling och Enköpings pastorat samman och bildar Enköpings pastorat med sju församlingar, med gemensam kyrkogårdsförvaltning, kyrkokansli och expedition. Samarbete har funnits tidigare bland annat med löneutbetalning och samannonsering, men nu jobbas det för fullt med andra saker som ska samordnas, synkas och giftas ihop samtidigt som cirka 85 anställda i nuvarande Enköpings pastorat och cirka 9 från Fjärdhundra snart blir arbetskamrater, som kan lära sig av varandra, inspirera och låta sig inspireras. Det finns många gemensamma nämnare, så som var sina två Albertus Pictor-kyrkor, som nu blir fyra tillsammans. Det finns många yrkesgrupper, som nu får flera kollegor att bolla med och samverka och naturligtvis är det lite som ett stundande äktenskap där man kliver in på resan med olika vanor, rutiner, kulturer och traditioner, men med entusiasm och vilja och också lite passion hittar man vägar att förenas. 

Gudmund Frenskar, kantor i Fjärdhundra församling

Gudmund reflekterar över samgåendet Fjärdhundra församling och Enköpings pastorat

Ann-Sofie Hansson, kyrkogårdsmästare Enköpings pastorat

Ann-Sofie reflekterar över det stundande samgåendet Enköpings pastorat och Fjärdhundra församling