Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Enköping Besöksadress: Västra Ringgatan 9, 74531 ENKÖPING Postadress: BOX 88, 74522 ENKÖPING Telefon:+46(171)25700 E-post till Svenska kyrkan Enköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Minneslundar

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska grävs ner inom gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte.

Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga.

Askan grävs ner utan hölje.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas.

Papper och annat avfall läggs i avfallsbehållare.

Vissna blommor och rester från ljus tas bort av förvaltningens personal.

Minneslundar finns på följande platser: S:t Olof, Enköpings-Näs, Svinnegarn, Tillinge, Bred, Sparrsätra, Boglösa, Lillkyrka, Veckholm, Villberga, Husby-Sjutolft och Litslena.