Foto: Ida Bjurström

Minneslundar

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska grävs ner inom gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte.

Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje.

Så här sköts minneslunden

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas.

Papper och annat avfall läggs i avfallsbehållare. Vissna blommor och rester från ljus tas bort av förvaltningens personal.

Minneslundar inom Enköpings pastorat

Minneslundar finns på följande platser: S:t Olof, Enköpings-Näs, Svinnegarn, Tillinge, Bred, Sparrsätra, Boglösa, Lillkyrka, Veckholm, Villberga, Husby-Sjutolft och Litslena.