Svenska kyrkan Enköping

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Enköping Besöksadress: Västra Ringgatan 9, 74531 ENKÖPING Postadress: BOX 88, 74522 ENKÖPING Telefon: +46(171)25700 E-post till Svenska kyrkan Enköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Gravrätt


Gravrätt är den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts för gravsättning. Alla gravplatser ska ha en innehavare och gravrätt får utövas bara av den som i gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten. Gravrätt upplåts för 25 år. Register över alla gravar förs på kyrkogårdskontoret. Om ni har frågor angående gravrätt kontakta gärna kyrkogårdskontoret, Britt-Marie Sundin, tel 0171-257 38 eller e-post: enkoping.kyrkogard@svenskakyrkan.se