Askgravplats

En askgravplats är en enskild gravplats med begränsad gravrätt. I en askgravplats gravsätts askan antingen inlindad i ett tygstycke eller löst ner i jorden. Här hittar du information om askgravplatser inom Enköpings pastorat.

Askgravplatser finns på nästan alla pastoratets kyrkogårdar. Normalt sker gravsättningen under sommarhalvåret. Kontakta förvaltningen för mer information, tfn 0171-257 60.

Detta är askgravplatser

Askgravplatser är ett gravskick med begränsad gravrätt. Anhöriga får vara med vid gravsättningen och den som är gravrättsinnehavare har rätt att bestämma vem som gravsätts i graven. Anhöriga och gravrättsinnehavare har dock inte rätt att bestämma om askgravplatsens utseende. Gravrätten varar i 25 år.

Detta finns i och vid askgravplatsen

I varje askgravplats finns plats för gravsättning av 2-4 askor. Varje gravplats markeras med en metallplatta med namn, födelse- och dödsdatum på de gravsatta. Metallplattorna fästs på enskilda eller gemensamma stenar, utformningen av anläggningarna skiljer mellan kyrkogårdarna.

Vid alla askgravplatser finns gemensamma perennplanteringar som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. Anhöriga får inte själva plantera vid gravplatsen, men det går bra att smycka med snittblommor eller gravljus vid gravplatsens smyckningsyta. Förvaltningen tillhandahåller under vinterhalvåret en gravlykta att sätta ljus i per gravrätt.

Kostnader för askgravplats

Vid upplåtelse av en askgravplats får gravrättsinnehavaren betala en kostnad för skötseln under gravrättstiden samt gravyr av metallplattan. Kostnaden för en nyupplåten askgravplats är 8 696 kronor (2023 års taxa).

Vid andra gravsättningen tillkommer en ny kostnad för gravyr och skötsel för den utökade gravrättstiden. När gravrättstiden går ut kan gravrätten förlängas mot en ny kostnad för gravskötsel.

En kyrkogård i höstfärger.

Olika sorters gravplatser

Det finns olika former av gravsättning – med och utan skötselansvar. Läs mer om gravplatserna och hur de fungerar.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Kyrkogårdsfrågor

Här hittar du information om hur pastoratets kyrkogårdar sköts. Här finns också kontaktuppgifter och mer information om gravrätt, gravskötsel och allt annat som har att göra med kyrkogårdarna.