Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Enköping Besöksadress: Västra Ringgatan 9, 74531 ENKÖPING Postadress: BOX 88, 74522 ENKÖPING Telefon:+46(171)25700 E-post till Svenska kyrkan Enköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Askgravplatser

inom Enköpings pastorat

I dagsläget kan kyrkogårdsförvaltningen erbjuda askgravplatser på ett flertal kyrkogårdar inom pastoratet. Kontakta förvaltningen för mer information om var de finns, tel 0171-257 00.

Askgravplatser är ett gravskick med begränsad gravrätt. Det innebär att anhöriga får vara med vid gravsättningen och att den som är gravrättsinnehavare har rätt att bestämma vem som gravsätts i graven. Gravrätten varar i 25 år. Anhöriga och gravrättsinnehavare har dock inte rätt att bestämma om askgravplatsens utseende.

I varje askgravplats finns plats för gravsättning av 2-4 askor. Varje gravplats markeras med en metallplatta med namn, födelse- och dödsdatum på de gravsatta. Metallplattorna fästs på enskilda eller gemensamma stenar, utformningen av anläggningarna skiljer mellan kyrkogårdarna. Vid alla askgravplatser finns gemensamma perennplanteringar som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. Anhöriga får inte själva plantera vid gravplatsen, men det går bra att smycka med snittblommor eller gravljus vid gravplatsens smyckningsyta. Förvaltningen tillhandahåller under vinterhalvåret en gravlykta att sätta ljus i per gravrätt.

Vid upplåtelse av en askgravplats får gravrättsinnehavaren betala en kostnad för skötseln under gravrättstiden samt gravyr av metallplattan. Kostnaden för en nyupplåten askgravplats är idag 8 286:- kronor. Vid andra gravsättningen tillkommer en ny kostnad för gravyr och skötsel för den utökade gravrättstiden. När gravrättstiden går ut kan gravrätten förlängas mot en ny kostnad för gravskötsel.

Askgravplatser finns nu på alla pastoratets kyrkogårdar utom Arnö.