Foto: Alex&Martin/IKON

Bröllop

Till en av livets högtider räknas att få gifta sig med den som man älskar.

Vigselgudstjänsten är ett led i församlingens omsorg om sina medlemmar, under kyrkoherdens ansvar.

 

I församlingens kyrkor hålles endast vigselgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och där minst en av kontrahenterna är tillhörig Svenska kyrkan eller motsvarande evangelisk-luthersk kyrka i annat land.


Tillhör någon av kontrahenterna annan kyrka skall samråd ske med dennes präst/pastor.

En kyrklig vigsel behöver inte vara en kostsam högtid utan kan ske i enkelhet. De enda närvarande som krävs, förutom präst och vigselpar, är två vittnen. 
 
Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap erbjuds vid önskemål.


 
 

Före vigselgudstjänsten

  • Hindersprövning måste ske vid Lokala skattemyndigheten innan vigsel
  • Anmälan för vigsel görs till församlingens expedition, tel: 0650-76540
  • Tjänstgörande präst genomför vigselsamtal, i hemmet eller i kyrkan, där vigselgudstjänsten utformas i samråd med vigselparet
  • Samråd sker med kantor om val av musik och extra sång
  • Anhörig och vänner uppmuntras att medverka med textläsning ur Bibeln, sång och musik

Vigselgudstjänsten firas i första hand i någon av kyrkorna/kapell.

Efter vigselgudstjänsten kan förbön för vigselparet ske i lämplig huvudgudstjänst.