Meny

Samtal och stöd

Ibland behöver livets olika faser delas med någon...

Enskilt samtal

Livet ställer oss inför olika utmaningar. Det kan var små och stora händelser. Ibland behöver man prata med någon som står "utanför". Vi präster finns till för enskilda samtal under tystnadsplikt.

Bikt

Betyder bekännelse. Ibland är skuldbördan tyngre än att vi orkar bära den ensamma. Vid  ett eller flera tillfällen kan det kännas viktigt att få utttala det där som gnager på insidan. Vi präster är till för att lyssna och ta emot. Under bön och handpåläggning förmedlas Guds förlåtelse. Gud har lovat att den som uppriktigt ångrar sina synder är förlåten. Det kan vara befriande att få höra de orden uttalas. Vid själavård och bikt är det alltid tre i rummet - prästen, konfidenten (den som vill tala om något) och Gud.

Du kan ringa och boka tid. Samtalen är kostnadsfria.

Tel. 0471-254 51    Johanna Juhlin
Tel. 0471-254 41    Kalle Karlsson

Samtal och soppa på Loket 

Kom till en stund av samvaro och jättegod soppa som lagas av våra värdinnor Maja Kahelin och Lily Eriksson. Oftast kommer prästen på besök och talar en liten stund kring ett ämne.

Soppan kostar 20 kronor och serveras med smörgås, kaffe och kaka.

Hembesök 

Om du känner att du vill prata med präst eller någon annan i pastoratet så ring gärna. Vi gör hembesök eller så möts vi i något samtalsrum i våra församlingshem.  Det kan vara stora eller små saker som behöver ventileras. Ensamhet, sorg, skuld, kontaktbehov, tårar eller skratt. Ibland behöver livets olika faser delas med någon annan.

Välkommen att höra av dig till någon av våra präster:

Tel. 0471-254 51    Johanna Juhlin 
Tel. 0471-254 41    Kalle Karlsson

Diakonigruppen 

I Emmaboda finns en grupp som frivilligt hjälper till med de diakonala uppgifterna. Gruppen träffas med jämna mellanrum för samtal och utbildning.

Gruppens syfte är b la att göra hembesök, och ledsaga till andakter och annat som önskas. Gruppen tar också hand om många uppvaktningar i församlingen.

Världens grupp - internationellt arbete 

För dig som är intresserad av internationellt arbete finns inom Emmaboda Pastorat "Världens grupp". Gruppen är öppen för alla som är intresserade av bl a rättvisefrågor, globala perspektiv och bistånd. Vår målsättning är att skapa engagemang och kunskap kring dessa frågor i våra församlingar. Vi utbyter idéer och kunskaper kring olika insamlingsprojekt och engagerar oss i församlingarnas olika aktiviter i samarbete med Svenska kyrkans internationella arbete samt Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Gruppen möts i Emmaboda församlingshem ett par gånger per termin.

Är du intresserad av att vara med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson tel. 0471-254 56 eller ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se