Samtal och stöd

Ibland behöver livets olika faser delas med någon...

Ibland används bilden av hur vårt liv är lite som en ryggsäck. Där finns allt det vi har gått igenom som människor. Där finns allt det som har gett oss glädje och lust. Där finns allt det som tynger och skaver. Allt som finns i en ryggsäck är inte sådant som är nödvändigt att släpa på dag efter dag, år in och år ut. Risken finns att ryggsäcken blir så full av saker att den är otymplig. Att den spricker. Men även att jag gör mig illa i ryggen.

Ibland är det gott att ta ett steg åt sidan. Att rensa och plocka bort något av det som inte är nödvändigt att bära på. Sedan är det inte allt i livets ryggsäck som är lätt att plocka bort. Då kan det vara skönt att låta någon annan hjälpa mig att bära ryggsäcken.

Det kan finnas många olika saker som gör ryggsäcken svår att bära. Ensamhet, sorg i samband med en persons död, utmattning eller en känsla av att aldrig räcka till. Det är bara några exempel på stenar som gör ryggsäcken tung.

En upplevelse som många människor har gjort är att finns någon som vill ta emot våra ryggsäckar och någon som vill hjälpa oss att bära. I Bibeln säger Jesus: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila”. Till Jesus får vi lägga av oss ryggsäckarna och ta emot vila. Men Jesus sänder också människor i vår väg som vill vara medvandrare, som vill lyssna och kanske vara ett bollplank.

I kyrkan vet vi hur skönt det kan vara att prata med någon när ryggsäcken är överfull eller när sömmarna håller på att ge sig. Oavsett vem du än är eller vad du bär på finns vi bara ett telefonsamtal bort. Om du vill prata med någon är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss.

Det kan vara lätt att tänka att ett samtal med någon från kyrkan bara får handla om Gud. Vi är troende, men vi finns för att prata om allt som ryms i livet som människa. Det kostar ingenting att prata med oss. Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt. Vid avtalad själavård har präster absolut tystnadsplikt och det betyder att allt som sägs till en präst vid det samtalet stannar där.

Hos oss finns också ett diakoniteam och diakoniassistent som kan ge stöd och hjälp i t ex sociala eller praktiska frågor.

Om du känner att du vill prata med präst, diakoniassistent eller någon annan i pastoratet så ring oss gärna. Vi möts i något samtalsrum i våra församlingshem, i kyrkorna eller vid hembesök.

Länk till personal