Kontakt/Personal/Info.

Här hittar du namn, telefonnummer, mejladresser till personalen och allmän info. om medlemskap , begravningsavgift mm. Måndag-Torsdag 10:00-12:00 finns expeditionspersonal på plats i Emmaboda församlingshem. Ring, maila eller besök oss om du har frågor!

PASTORSEXPEDITIONEN
Pastorsexpeditionen kontaktar du t.ex vid frågor gällande dop, vigsel, begravning och urnsättningar.  Men även uthyrning och information om våra verksamheter mm.

Maila gärna! emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0471-101 95 
Telefontid: Mån.- tors. kl. 10:00 - 12:00

Röda dagar och helgdagar stängt.


KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN
Kyrkogårdsexpeditionen kontaktar du t.ex vid frågor om gravar och gravskötsel.Maila gärna! emmaboda.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon: 0471-254 82
Telefontid: Mån.- tors. kl. 10:00 - 12:00

Röda dagar och helgdagar stängt.

Medlemskap

Här hittar du information om medlemskap, medlemsansökan och utträde:

Medlem i Svenska kyrkan

Utträde  

Här kan du själv skriva ut en blankett för ansökan om medlemskap eller göra ett utträde.

Blanketten skickar du till Emmaboda Pastorat, Emmaboda pastorat, Torggatan 26, 361 30 Emmaboda

Kyrkoavgift & Begravningsavgift
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är folkbokförda i Sverige betalar kyrkoavgift.

Utöver detta betalar alla personer som är folkbokförda i Sverige en separat begravningsavgift.

Kyrkoavgiftssatsen bestäms av den församling man bor i, medan begravningsavgiftssatsen fastställs av Kammarkollegiet på alla orter i landet där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Den faktiska kostnaden för varje individ bestäms därefter med utgångspunkt från den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

I Emmaboda Pastorat är kyrkoavgiften 1:15 kronor och begravningsavgiften 0:258 kronor. 


Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen ska användas i församlingen/pastoratet, men är också viktig för stiftsorganisationen i dess främjande- och tillsynsarbete. En församlingsinstruktion som är utfärdad av domkapitlet är bindande för pastoratet och dess församlingar.

FIN