Personal

Här hittar du namn, telefonnummer och mejladresser till personalen.

Administrativ chef

Johanna Fränne

Emmaboda pastorat

Administrativ chef

Administratör- pastorsexpeditionen

Jenny Petersson

Emmaboda pastorat

Administratör- pastorsexpeditionen

Administratör-kyrkogårdsexpeditionen

Frida Lidberg

Emmaboda pastorat

Administratör-kyrkogårdsexpeditionen

Diakoniassistent

Linda Ursjö

Emmaboda pastorat

Diakoniassistent

Kantor

Birgitta Andrén Olsson

Emmaboda pastorat

Kantor

Catarina Hermansson

Emmaboda pastorat

Kantor

Kommininster

Kalle Karlsson

Emmaboda pastorat

Kommininster

Lina Petré

Emmaboda pastorat

Kommininster

Helena Svensson

Emmaboda pastorat

Kommininster

Kyrkogårds- & fastighetschef

Caritha Junebjörk

Emmaboda pastorat

Kyrkogårds- & fastighetschef

Kyrkoherde

Emmerly Hidling

Emmaboda pastorat

Kyrkoherde

Pedagog

Per Eriksson

Emmaboda pastorat

Pedagog

Fredrika Jirle

Emmaboda pastorat

Pedagog

Vaktmästare

Ingemar Ahlström

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Jan-Ove Berg

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Glenn Blom

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Johan Gustafsson

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Björn Lidberg

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Dan Lindblom

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Åsa Nilsson

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Kim Richardsson

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Martina Strömberg

Emmaboda pastorat

Vaktmästare