Meny

Personal

Här hittar du namn, telefonnummer och mejladresser till personalen.

Ingemar Ahlström

Ingemar Ahlström

Emmaboda pastorat

kyrkvaktmästare i Algutsboda

Helene André

Helene André

Emmaboda pastorat

Kantor

Birgitta Andrén Olsson

Birgitta Andrén Olsson

Emmaboda pastorat

Kantor

Jan-Ove Berg

Jan-Ove Berg

Emmaboda pastorat

kyrkvaktmästare i Algutsboda

Per Eriksson

Per Eriksson

Emmaboda pastorat

Ungdoms- och konfirmandledare, Pedagog

Johanna Fränne

Emmaboda pastorat

Administrativ chef

Johan  Gustafsson

Johan Gustafsson

Emmaboda pastorat

Kyrkvaktmästare i Långasjö/Emmaboda

Petra Hammar

Petra Hammar

Emmaboda pastorat

Pedagog

Catarina Hermansson

Catarina Hermansson

Emmaboda pastorat

Kantor

Emmerly Hidling

Emmaboda pastorat

Kyrkoherde

Fredrika Jirle

Emmaboda pastorat

Barnverksamhet, Pedagog

Caritha Junebjörk

Caritha Junebjörk

Emmaboda pastorat

Kyrkogårds- & fastighetschef

Kalle Karlsson

Emmaboda pastorat

Kommininster

Björn Lidberg

Emmaboda pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare i Vissefjärda (april-november)

Frida Lidberg

Emmaboda pastorat

Administratör, Expeditionen

Dan Lindblom

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Åsa Nilsson

Emmaboda pastorat

Kyrkvaktmästare i Långasjö

Jenny Petersson

Jenny Petersson

Emmaboda pastorat

Administratör

Jan Pumplun

Emmaboda pastorat

Kyrkvaktmästare i Emmaboda

Kim Richardsson

Kim Richardsson

Emmaboda pastorat

Vaktmästare

Martina Strömberg

Martina Strömberg

Emmaboda pastorat

Kyrkvaktmästare i Vissefjärda

Helena Svensson

Helena Svensson

Emmaboda pastorat

Kominister

Linda Ursjö

Linda Ursjö

Emmaboda pastorat

Barnverksamhet, Pedagog