Hjälp och stöd -Matkasse

Är du i en svår situation och behöver tillfälligt stöd?

 Vem som helst av oss kan hamna i en svår ekonomisk situation. Är du i behov av hjälp, kontakta Linda som är diakoniassistent på telefon 076-760 31 54. Det går också bra att ringa någon av prästerna.