Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna.

Vill du döpa ditt barn i någon av våra kyrkor så kontaktar du pastorsexpeditionen på telnr. 0471-101 95 mellan kl. 10.00-12.00 måndag - torsdag .
Det går också bra att boka dop eller ställa frågor via mejl till emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se.  


Vi döper gärna ert barn i någon av församlingarnas gudstjänster. Dels för att det är så fint när dopet omgärdas av allt det som gudstjänsten innehåller inte minst av vacker musik. Dels för att det är en sådan glädje för församlingen att få vara med om när ett litet barn, eller vuxen döps in i dess gemenskap.

Allra finast blir det på gudstjänster med små och stora där gudstjänsten är enkel, barnvänlig och där barnkörerna medverkar.

Vill du inte ha dop i gudstjänsten så kan vi ordna med en tid strax före eller strax efteråt för bara er familj och era vänner.

Fungerar det inte för er på söndagar så kan vi erbjuda lördagsdop. 

När dopet är inbokat ringer prästen och bestämmer tid för dopsamtal. Då träffas dopfamiljen och prästen för att tala om vad dopet innebär och hur det går till.
 
Dop är så fantastiskt tycker vi! Vi ser fram mot att få möta er i det sammanhanget!

Vill du veta mer om hur ett dop går till? eller mer om vad själva dopet betyder. klicka här

Dopänglar