Kyrkoavgiften

– vad går den till?

Körer för vuxna och barn, familjerådgivning, jourhavande präster, andakter på äldreboende, själavårdande samtal och stöd till behövande — Kyrkoavgiften gör gott för många.

En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan, men den största delen av kyrkoavgiften går till arbetet i din lokala församling. 

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer: 

  • Kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas                      
  • Gemenskapsträffar för äldre
  • Arbete för människor i utsatta situationer
  • Ett rikt musikliv med körer och musiker
  • Underhållet av våra kyrkobyggnader

 

Du stödjer även en kyrka som: 

  • Vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • Vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • Tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst, dels på vilken församling du tillhör. 
Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2022 är 1,03 kronor per intjänad hundralapp. 

Här kan du läsa mer om kyrkoavgiften.