Foto: Kenneth Bengtsson

Aktuellt i Ekerö pastorat

Tacksägelsedagen

9 oktober kl 11:00 Lovö prästgårds lada

Konserter

Nedan hittar du konserter i våra kyrkor. Fri entré.

Konfirmation 2022/2023

Anmäl dig nu för att inte missa ditt livs äventyr!

Radio

Här kan du höra Ekerö pastorats radioprogram i efterhand

Stensäkerhet - provtryckning av gravstenar

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

Gudstjänster

Varje söndag i Ekerö pastorat!

Kyrktaxi

Du som vill fira gudstjänst i någon av pastoratets kyrkor och inte har färdtjänst kan få hjälp med kyrktaxi.

Corona - de flesta restriktionerna nu hävda

Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar

Ekerö pastorats kalender

Kalender

Aktuellt på kyrkogårdarna

Aktuellt på kyrkogårdarna