Aktuellt på kyrkogårdarna

Beställ gravskötsel direkt på nätet

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, allt ifrån grästrimning och grundskötsel till plantering året runt.

Nybyggnation Adelsö

Nytt vaktmästeri och gästtoalett

Biologisk mångfald är poÄngen!

Tycker du att det ser lite ovårdat ut på något ställe? Det är precis tvärt om!

Stensäkerhet - provtryckning av gravstenar

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

Kulturgravar

Välkommen att lyssna på berättelser och människoöden på våra kyrkogårdar.

Årshjul kyrkogård

Här kan du hitta information om vad som sker på våra kyrkogårdar under året.