Aktuellt på kyrkogårdarna

Vi välkomnar hösten

Mot slutet av september påbörjas höstplanteringen på våra kyrkogårdar.

Stensäkerhet - provtryckning av gravstenar

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

Kulturgravar

Välkommen att lyssna på berättelser och människoöden på våra kyrkogårdar.

Biologisk mångfald är poÄngen!

Tycker du att det ser lite ovårdat ut på något ställe? Det är precis tvärt om!

Tillgänlighetsanpassning på Lovö kyrkogård

Höjd marknivå till Lovö kyrkas entré.

Årshjul kyrkogård

Här kan du hitta information om vad som sker på våra kyrkogårdar under året.