swishnr Eds församling

Kollekter

Nyhet Publicerad

Du har alltid möjlighet att vara med och bidra till kollekter även om du inte deltar i gudstjänst! Läs i kalendariet för att se vilka ändamål som är aktuella respektive söndag. Skicka ditt bidrag via Eds församling Swish 123 067 1958. Märk din betalning med "kollekt" och datum för kollekten

Möjlighet att vara med och ge kollekt!

Eds församling Swish 123 067 1958

Märk din betalning med "kollekt" och datum för kollekten