Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kollekter Eds församling 2023

Du har alltid möjlighet att vara med och bidra till kollekter även om du inte deltar i gudstjänst! Läs vidare för att se vilka ändamål som är aktuella respektive söndag. Skicka ditt bidrag via Eds församling Swish 123 067 1958. Märk din betalning med "kollekt" och datum för kollekten. Tack för din gåva!

Mars

5/3 SKUiED - Svenska Kyrkans Unga i Eds församling

12/3 Act svenska kyrkan (del av fastekampanj)

19/3 Act svenska kyrkan

26/3 Svenska kyrkans unga 1/2, Sveriges kyrkosångsförbund 1/2

April

2/4 Act svenska kyrkan

6/4 Eds diakonala hjälpkassa

9/4 Angaza women center

10/4 Act svenska kyrkan

16/4 Föreningen Ny gemenskap

23/4 EFS

30/4 Eds diakonala hjälpkassa

Maj

7/5 Sveriges kristna råd

14/5 Kyrkans familjerådgivning Stockholm

18/5 Svenska kyrkans unga 1/2, SALT, barn och unga i EFS 1/2

21/5 Act svenska kyrkan

28/5 Svenska kyrkans unga i Stockholms stift

29/5 Eds diakonala hjälpkassa

Juni

4/6 Act svenska kyrkan

11/6 Eds diakonala hjälpkassa

24/6 Bethany home

25/6 Stockholms stifts Kyrkosångsförbund 1/2, Samarbetsrådet för judar och kristna 1/2

Juli

2/7 Act svenska kyrkan

9/7 Eds diakonala hjälpkassa

16/7 S:t Lukas i Stockholm

23/7 Svenska kyrkan i utlandet

30/7 Bethany home

Augusti

6/8 Act svenska kyrkan

13/8 Eds diakonala hjälpkassa

20/8 Hela människan

27/8 Svenska kyrkans unga i Stockholms stift

September

3/9 Diakoniinstitutionerna

10/9 Ekumenisk rikskollekt (europeiska kyrkokonferensen)

17/9 SKUiED - Svenska Kyrkans Unga i Eds församling

24/9 Eds diakonala hjälpkassa

Oktober

1/10 Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)

8/10 Sveriges kyrkosångsförbund

15/10 SKUT - Svenska Kyrkan i Utlandet

22/10 Asylrättscentrum

29/10 Den öppna dörren 1/2, Credo 1/2

November

4/11 Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

5/11 Bethany home

12/11 Eds diakonala hjälpkassa

19/11 Act svenska kyrkan

26/11 Eds diakonala hjälpkassa

December

3/12 Act svenska kyrkan (start julkampanj)

10/12 Svenska kyrkans unga

17/12 Act svenska kyrkan (del av julkampanjen)

24/12 Eds diakonala hjälpkassa

25/12 Eds diakonala hjälpkassa

26/12 Act svenska kyrkan (del av julkampanjen)

31/12 Bethany home