Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kollekter Eds församling 2024

Du har alltid möjlighet att vara med och bidra till kollekter även om du inte deltar i gudstjänst! Läs vidare för att se vilka ändamål som är aktuella respektive söndag. Skicka ditt bidrag via Eds församling Swish 123 067 1958. Märk din betalning med "kollekt" och datum för kollekten. Tack för din gåva!

Här kan du läsa om GDPR

Maj
26 Act Svenska kyrkan

Juni
2 Eds diakonala hjälpkassa
9 Eds diakonala hjälpkassa
16 Act Svenska kyrkan
22 Bethany home
23 Den öppna dörren 1/2, Credo 1/2
30 Avt Svenska kyrkan

Juli
7 S:t Lukas i Stockholm
14 Svenska kyrkan i utlandet
21 Eds diakonala hjälpkassa
28 Bethany home

Augusti
4 Act Svenska kyrkan
11 Hela människan
18 Svenska kyrkans unga i Stockholm
25 Diakoniinstitutionen

September
1 Ekumenisk rikskollekt
8 Eds diakonala hjälpkassa
15 Skuied
22 Eds diakonala hjälpkassa
29 Svenska kyrkan i utlandet

Oktober
6 Svenska kyrkan i utlandet
13 Sveriges kyrkosångsförbund
20 Asylrättscentrum
27 Samarbetsrådet för judar och kristna 1/2, Fryshusets verksamhet ”Tillsammans för Sverige” 1/2

November
2 Svenska kyrkan i utlandet
3 Eds diakonala hjälpkassa
10 Bethany home
17 Act Svenska kyrkan
24 Eds diakonala hjälpkassa

December
1 Act Svenska kyrkan
8 Svenska kyrkans unga
15 Skuied
22 Act Svenska kyrkan
24 Eds diakonala hjälpkassa
25 Eds diakonala hjälpkassa
26 Act Svenska kyrkan
29 Act Svenska kyrkan
31 Bethany home