Foto: Magnus Aronson/Ikon

Enskilt samtal

Samtalen kan röra allt, stort som smått. Det kan vara din livssituation, sorg, sjukdom eller något som rör din livsåskådning. Diakoner och präster i Svenska kyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalen är kostnadsfria. 

Om tystnadsplikt

En diakon har också tystnadsplikt vid enskild själavård men kan, till skillnad från prästen, bli kallad som vittne i rättegång. Diakonen får bryta tystnadsplikten när det handlar om brott samt vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv lösa diakonen från tystnadsplikten så att informationen kan föras vidare. 

Så fungerar tystnadsplikten i svenska kyrkan

Bikt

I förlängningen kan en del samtal leda fram till bikt. Bikt handlar om att lägga av sig en skuld som tynger och ta emot Guds förlåtelse. Svenska kyrkan har en fastställd ordning för bikt. Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från den tystnadsplikten. Även om den som samtalar med prästen vill att prästen för något vidare så går det inte.  

Diakon

    Präst