Foto: Magnus ARonsson/ IKON

Varför mässa?

Kyrkan har två särskilda handlingar där berättelsen och löftet om Jesus Kristus lever vidare. Det är dopet och nattvarden, Svenska kyrkans sakrament.

Vad betyder orden?

Sakrament

Sakramenten är handlingar som ger gemenskap med kristna i alla tider. De ger en möjlighet att se det egna livet, med allt vad det innebär som en del av Guds liv. Gud ger i sakramenten löfte om att vara med oss i livet. Sakramenten ger ett synligt tecken på Guds närvaro i vatten, bröd och vin. De sänder oss också ut i vardagen, samhället och världen med nytt förtroende att ta emot en ny dag och ta vara på det liv och det ansvar vi fått som människor.

Nattvard

Ordet nattvard betyder nattlig måltid. Jesus åt tillsammans med sina lärjungar natten innan han korsfästes. Skärtorsdagen är den dag vi firar till minne av den sista måltiden Jesus delade med sina lärjungar. Mässa: När det är nattvard kallas gudstjänsten för mässa.

Varför firar man mässa?

Om Jesus hade gett sina lärjungar en gåva för att minnas honom hade den nog försvunnit. Istället gav han dem något att dela både med varandra och med kommande generationer- en handling- att dela bröd och vin.

En gemenskap- olika vägar till den

Alla är välkomna att dela gemenskapen runt nattvardsbordet. Det spelar ingen roll om man är liten eller stor, gammal eller ung. Om man inte är döpt eller av någon annan anledning inte vill ta emot bröd och vin kan man gå fram och lägga sin högra hand på sin vänstra axel så får man välsignelse istället. Både nattvarden och välsignelsen är sätt att vara nära Gud och där Gud lovar att ta vara med oss.  

Dopet, kyrkans första sakrament är öppet för alla. Det enda som krävs är att du själv vill bli döpt (eller dina föräldrar när du är litet barn). Vill du bli döpt kontaktar du församlingen. Är du redan döpt, kanske i en annan kyrklig tradition så gäller det som dop i Svenska kyrkan.    

Mysterium…

Ingen av oss förstår hur det är möjligt att vi tar emot Gud i nattvarden, men kanske är det inte att vi ska förstå som är poängen. Om någon älskar dig frågar du inte ”Hur älskar du mig?”, du är bara glad att de gör det och tar glatt emot deras kärlek. Precis så kan det få vara med nattvarden, vi kanske inte förstår hur det går till men vi är ändå glada att Gud är hos oss.  

Frågor är bra!

Om du undrar något kan du alltid fråga någon av oss som jobbar i kyrkan så försöker vi så svara så gott vi kan.