Foto: Jenny Tapper

Gudstjänster

I gudstjänsten finns det plats för alla. Här ber vi för vår värld, sörjer med den som sörjer, gläds åt det nyfödda barnet, och här delas gemenskapens måltid.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och andakter

I tider då inte alla kan komma till kyrkan för att fira gudstjänst gör vi ett försök att låta andakten komma till er. Digital andakt är ett sätt att vara tillsammans, fast var och en på sitt håll. Vi gör en youtubeandakt i månaden, klicka dig in här nedan. De ligger kvar så det går bra att se dem även i efterhand. Här hittar du också till livesända gudstjänster och annat. Välkommen!

Samtal och stöd

Du behöver inte bära allting själv. Församlingens diakoner och präster kan hjälpa dig.

Meditation och retreater

Att sitta sig till stillhet. Kristen djupmeditation engagerar hela människan – såväl kropp, själ som ande.

Sorgegrupper

När du drabbas av stor sorg

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.