Sorgegrupper

När du drabbas av stor sorg

Vi samarbetar med innerstadsförsamlingarna i Uppsala. Det går bra att anmäla sig även om man inte fått inbjudan.

Ansvarig: Marie Blomkvist Falkenö, 418 10 33.