Foto: laura kvissberg

Sävja kyrka

Sävja kyrka är församlingens nyaste. Den byggdes efter det att stadsdelen Sävja börjat växa i snabb takt.

Kort historia

Den 18 november 1984 invigde ärkebiskop Bertil Werkström Sävja kyrka. Här finns numera pastorsexpeditionen för Danmark-Funbo församling.

Här finns en distriktskyrka för bostadsområdena väster om järnvägen och församlingslokaler för barn och vuxna.

Byggnaden har ritats av arkitekterna Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman i Stockholm. Det är en faluröd träbyggnad för att ansluta till den gamla bebyggelsen kring Linnégården. Planen vid huvudingången och klockstapeln bildar en liten gårdsplan mot Linnégården.

Kyrkorummet och dess konstverk

Kyrkorummet ligger mitt i byggnaden och får sin prägel av tre stora målningar som inramar hela rummet. Målningarna heter Klippan, Vattnet och Växten. Motiven är hämtade från skapelseberättelsen i Första Mosebok men är samtidigt symboler som används mycket i Bibeln och i den kristna konsten: Klippan - den fasta grunden, ordet, tron. Vattnet och ljuset - evighetslängtan och uppståndelsetro. Växten - Livets och kärlekens möjligheter, givna av Gud. Målningarnas konstnär är Hans Lindström, Ahlséngruppen, Stockholm. Han har även färgsatt den kraftiga porten in till kyrkorummet.

Dopfat och nattvardssilver har tillverkats av guldsmeden Carl-Göran Hemlin, Stockholm, lampetterna av en församlingsbo, Werner Bergman.

Kyrkorummet kan vid behov utvidgas med kyrktorg och samlingssal, och då kan sammanlagt ca 250 personer fira gudstjänst här tillsammans. Kyrkan har c:a 100 ordinarie platser.

SAMLINGSSALEN

Samlingssalen är smyckad med en stor gobeläng av textilkonstnär Monia Westin, Sävja: "Det finns ett land". Samlingssalen går att boka för bl.a dopkalas, bröllopsfest och minnesstund efter begravning. Den rymmer max 100 personer.

En mötesplats för många verksamheter

I kyrkan finns rum för barn- och ungdomsgrupper, hobby, konsthantverk, studiegrupper och sammanträden. I källarvåningen finns en stor ungdomslokal med rep. lokal för rockband

Sävja kyrka är tänkt att vara en samlingsplats för många som bor i Danmark-Funbo församling. Här firas gudstjänst söndagar kl 9.30 tillsammans med EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Lokalerna hyrs gärna ut även till lokala föreningar eller medlemmar i Svenska kyrkan som bor i församlingen.

Kyrkan genomgick en större om- och utbyggnad 1996, bla av kyrkorummet.

Välkommen att titta in! Här finns rum för människors möten med Gud och med varandra.