Gudstjänster med små & stora

Vi har under året återkommande gudstjänsttillfällen som formas för att passa personer som kanske har lite kortare tålamod och mycket spring i benen.