Foto: laura kvissberg

Danmarks kyrka

Danmarks kyrka syns på långt håll över den så kallade danmarksslätten.

Foto: Lars Quickfall

Kort historia

1889 fick kyrkan den nuvarande höga tornspiran i nygotisk stil men själva tornet är från 1400-talet. Vid den tiden hade kyrkan en spetsig tornspira som påminde om den som finns på Vaksala kyrka. Spiran förstördes vid en häftig brand vid ett åsknedslag 1699. Ombyggnaden 1889 orsakades också av att blixten slog ned i tornet. 1979 kläddes torn och tak med kopparplåt.

Anor från 1300-talet

De två nedersta travéerna i kyrkan byggdes omkring år 1300, och valven slogs omkring år 1450. Man kan se att dessa äldre valv är betydligt lägre än de som slogs när kyrkan utökades med ännu ett valv och det ståtliga koret omkring år 1490.

Väggmålningarna

Foto: Lars Strandell

Även kyrkans väggmålningar är från två olika tider. I kyrkans äldre del finns målningar av Johannes Rosenrod - samme målare som gjort den välkända utsmyckningen av Tensta kyrka. De yngre valven och väggarna har målats av Albertus Pictor (Albert Målare) eller några av hans lärjungar. Alberts valvmålningar har bättrats på och delvis förändrats när de togs fram 1889. Alla målningar kalkades över 1752, men 1889 tog man fram en del och 1958 alla de återstående.

Nutida konst

Från vår egen tid har kyrkan förnämlig konst i korfönstren av Julia Lüning från 1958. I mittfönstret finns en bild av Jesu födelse i en blomsteräng med kungsängslilja och linnéa - blommor som har anknytning till Danmark genom Kungsängen och Linné, som ofta firade gudstjänst här.

Det finns mycket att berätta om Danmarks kyrka, men det bästa är att själv komma dit och se. Gör som tidigare generationer Danmarksbor: låt den kyrkan bli ditt andliga hem, där du ber till Herren och söker honom i Ordet och sakramenten.

Kaplansgården

Intill kyrkan och prästgården ligger Kaplansgården, som används som församlingshem och går att hyra för mindre samlingar (t ex dopkaffe eller mindre bröllop). Byggnaden är en gammal komministergård, har anor från 1700-talet och rymmer ca 35 personer.

Vägbeskriving

8 km söder om Uppsala intill motorvägen mot Stockholm. Avtagsväg på väg 282 mot Almunge.

 

Trädföryngring

Att vårda en kyrkogård har sina sidor. För att nå ett långsiktigt bra resultat krävs ibland att större insatser görs, som nu när vi har tagit ett stort steg mot att återskapa de forna trädkransarna som tidigare omgav våra fina kyrkogårdar.

Biodling vid Danmarks kyrkogård

Tusentals nya volontärer i miljöarbetet!