Foto: Maria Eddebo Persson

Utskott

Till kyrkorådet hör tre utskott som har ansvar för att förbereda ärenden inför beslut i kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Utskotten i Danderyds församling är arbetsutskottet, fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet.

Arbetsutskottet: 
Anders Bergstrand, ordförande (BA) 
Emma Svedenblad, vice ordförande (POSK) 
Lina Lunell, ledamot (BA) 
Eva Lannerö, ledamot (POSK) 

Fastighetsutskottet: 
Olle Reichenberg, ordförande (BA) 
Pär Lindén, vice ordförande (POSK) 
Anette Jellve, ledamot (S) 
Mats Svanberg, ledamot (BA) 
Christian Ljungdahl, ledamot (C) 
Lars-Gunnar Wallin, ledamot (LiDf) 
Richard Törnqvist af Ström, ledamot (POSK) 
Hans-Åke Larsson, ledamot (SD) 

Kyrkogårdsutskottet: 
Torsten Greber, ordförande (POSK) 
Anna-Lena Corell, vice ordförande (BA) 
Bodil Ström, ledamot (S) 
Mats Nilsson, ledamot (BA) 
Ingela Papinski, ledamot (C) 
Vera Håkansson, ledamot (LiDf) 
Ingegerd Wrette Lundin, ledamot (POSK) 
Gustaf Lagercrantz, ledamot (SD)